[FOR ENGLISH, SEE BELOW]

Bol.com seller aanbod - gratis Prescan en eerste uur advies voor €75,-

Succesvol producten introduceren en verkopen op bol.com en daarmee op de Europese markt vereist niet alleen de juiste afweging tussen commerciële kansen en investeringen, maar ook duidelijkheid vooraf over de wettelijke eisen, hoe daaraan te voldoen, de doorlooptijd en de kosten. Speciaal voor bol.com sellers van cosmetica en supplementen hebben we een laagdrempelig aanbod om daarmee te starten.

Aan de slag

In de Prescan bespreken we het  product portfolio, de kwaliteit en beschikbaarheid van data en documenten en jouw tijdslijnen. We gaan specifiek in op de belangrijkste elementen uit de wetgeving en hoe onze diensten aansluiten op jouw context en de wettelijke eisen.

In deze fase is het belangrijk informatie te hebben over de positionering en de claims van de producten, de exacte kwantitatieve samenstelling van de formuleringen en de onderbouwing van de houdbaarheidsdatum en de houdbaarheid na eerste gebruik.

We zijn flexibel om elkaar per telefoon, Teams of Zoom te spreken.

Inzicht in het proces, de tijdslijnen en de investeringen

Na ontvangst van de informatie, scannen wij de formuleringen op conformiteit met de betreffende wetgeving, beoordelen we de data en documenten op kwaliteit en compleetheid, en doet een van onze experts uitspraken over mogelijke non-conformiteit en/of onveiligheid van de producten.

De Prescan geeft je inzicht in de mogelijkheden, de te nemen stappen, de doorlooptijd en de investeringen die nodig zijn om de producten uiteindelijk te notificeren/registreren. Met vertaalde labels en na notificatie/registratie kunnen producten met de vertaalde labels verkocht worden in de desbetreffende landen/EU/UK.

Als officieel bol.com partner bieden we speciaal voor bol.com verkopers een gratis Prescan aan inclusief een eerste uur advies a €75,-. Tijdens dit eerste uur advies gaan we in op jouw specifieke situatie en de specifiek voor jou eerstvolgende stappen. Start nu

En neem contact op voor een gratis Prescan en advies

Bol.com seller offer - free Prescan and first hour of consultancy at €75,-

Launching and selling products on bol.com and the EU market requires concrete opportunities and well-balanced investment, as well as clarity about regulatory requirements, lead-times and costs upfront. In cooperation with bol.com we set-up an accessible offer for bol.com sellers to make a good start.

Getting started

Our first step is always to discuss your organisation, opportunities, product portfolio, the quality and availability of data and documents and your timelines. We will also highlight relevant parts of the regulations, and how our services match with both your context and the regulatory requirements.

Important input at this stage is information about the positioning of and marketing claims on your products, the exact qualitative and quantitative composition of your formulations, and the availability of substantiation for the shelf-life and period after opening (PAO) of the portfolio.

We are flexible to use modern means of communication at a day and time that is convenient to you.

As official partner of bol.com partner we have a special offer to bol.com sellers, a free Prescan including the first hour of advice at €75,-. During the first hour of advice we address your specific context and your first next steps. Start now

And contact us for a free Prescan and advice

Insight in the process, timelines and investments

Once received, we will scan your formulations for regulatory compliance, review your documents and data on quality and completeness, and have one of our experts perform a high-level review to voice any potential safety related concerns.

The Prescan will provide you insights in the possibilities, steps to take, lead-times and the needed resources to have your products notified/registered. With translated labels and after notification/registration, your products are ready to be sold in the respective countries/EU/UK.